Prečo TRESCON

  • Konzultanti spoločnosti TRESCON majú adekvátne vzdelanie a dlhoročné skúsenosti v oblasti personálneho poradenstva
  • Ponúkame našim klientom kvalitné služby v oblasti Executive Search a personálneho poradenstva, všetky fázy procesu sú pre klienta transparentné a realizované na vysoko profesionálnej úrovni
  • Konzultanti spoločnosti TRESCON hovoria (okrem svojho rodného jazyka) plynule po nemecky a po anglicky
  • Pôsobíme na medzinárodnej úrovni - disponujeme pobočkami v Rakúsku, na Slovensku, v Českej republike a v Slovinsku, sme členom CFR Global Executive Search, globálnej Executive Search siete s partnermi vo viac ako 30 krajinách sveta.
  • Naša ponuka služieb je známa férovosťou svojich cien
  • Pracujeme výhradne na exkluzívnej báze založenej na vzájomnej dôvere
  • Znalosť kultúrnych rozdielov - zohľadňujeme špecifiká a rozdiely medzi krajinami, v ktorých máme svoje zastúpenie