Naše služby

Executive Search (vyhľadávanie)

Služby, ktoré ponúkame v rámci Executive Search projektov

  • Spolupráca s klientom na analýze jeho potrieb pri obsadzovaní pozície
  • Definovanie profilu požiadaviek obsadzovanej pozície
  • Vytvorenie zoznamu cieľových spoločností a jeho konzultácia s klientom
  • Identifikácia potenciálnych kandidátov
  • Priame oslovovanie potenciálnych kandidátov
  • Detailné Štruktúrované osobné pohovory s oslovenými kandidátmi
  • Prezentácia najvhodnejších kandidátov klientovi vo forme podrobnej správy o ich osobnostnom profile, pracovných skúsenostiach a kompetenciách
  • Získavanie referencií
  • Podpora klienta pri osobných stretnutiach s kandidátmi, pri vyjednávaní zmluvných podmienok a integrácii nových zamestnancov do nového pracovného kolektívu