Náš spôsob práce

4S metóda spoločnosti TRESCON

Analýza profilu:

Proaktívne vyhľadávanie, identifikácia a oslovovanie potenciálnych kandidátov v externých databázach životopisov, sieti biznis na obchodných sieťach a sociálnych médiách (LinkedIn, XING, atď.) a ďalších externých zdrojoch prostredníctvom Web 2.0 (aktívny sourcing).

Aktívny sourcing:

Aktívne oslovovanie potenciálnych kandidátov prostredníctvom analýzy profilu a vlastnej TRESCON databázy. Náš špeciálne zaškolený personál sa postará o získanie vhodných kandidátov, ako aj vzbudením záujmu o vašu pozíciu.