Etický kódex

  • Akceptujeme výhradne projekty, na ktoré sme kvalifikovaní
  • Konkrétneho kandidáta prezentujeme v rovnakom čase len jednému klientovi
  • S informáciami o klientoch a kandidátoch zaobchádzame dôverne
  • Neoslovujeme zamestnancov našich klientov za účelom obsadenia pozície pre ďalších iných našich zákazníkov
  • Poskytujeme našim klientom kvalitné služby a dodržiavame vysoký štandard v každej fáze našej spolupráce