Naše služby

Recruiting (nábor)

Pokiaľ nie je Executive Search nevyhnutný alebo si ho náš klient neželá, ponúkame našu 3 S metódu:

  • 1 S: Umiestnenie inzerátov na internetových portáloch so zreteľom na vyhľadávanie zamestnania (napr. Profesia) a/alebo v tlačových médiách
  • 2 S: Analýza profilu: proaktívne vyhľadávanie, identifikácia a oslovovanie potenciálnych kandidátov v externých databázach životopisov, na obchodných sieťach a sociálnych médií (LinkedIn, XING, atď.) a ďalších externých zdrojoch prostredníctvom Web 2.0 (aktívny sourcing)
  • 3 S: Databáza spoločnosti TRESCON (aktívny sourcing)