Naše služby

Start-up služby

Od momentu investičného rozhodnutia sa zaoberáme Greenfield, resp. Start-up projektmi:

  • Podpora pri hľadaní lokality
  • Založenie spoločnosti s pomocou partnerských právnych zástupcov a účtovných poradcov (v každom prípade možná komunikácia v nemeckom, resp. anglickom jazyku)
  • Výber Start-up tímu (v prípade potreby spolu s podporou miestnej pobočky TRESCON v závislosti od dĺžky trvania projektu)
  • Podpora pri integrácii nového tímu do firemnej kultúry materskej spoločnosti